Teaching Sabbatical – UC Berkeley 2022

Erfarenheter från en utlandstermin

Att gå till val

De senaste veckorna har nyhetsrapporteringen här i USA uteslutande handlat om mellanårsvalet som alltså formellt sett äger rum idag. Frågan är nog inte om utan med hur mycket Republikanerna kommer att tillskansa sig majoriteten i Kongressens båda kamrar: senaten och representanthuset.

Motsättningarna mellan Republikanerna och Demokraterna är påtagliga. President Biden har de senaste dagarna också använt en mer hårdför retorik när han turnerat med olika demokratiska kandidater i de delstater där opinionsundersökningarna pekar på att utfallet är ovisst. Biden talar om att det inte endast är ett val mellan demokraternas och republikanernas politik utan även ett val mellan en demokratisk ordning och något annat. Det där andra som Biden och hans gelikar anser bör undvikas är MAGA-republikaner med den tidigare presidenten Donald Trump i spetsen. Den sistnämnde har för övrigt alltmer börjat antyda att han kommer att försöka återta presidentposten 2024. Den 15 november förväntas Trump ge besked om den saken.

En aspekt av förskjutningarna i det amerikanska samhället under de senaste decennierna har jag haft förmånen att få skriva om ”Under strecket” i Svenska Dagbladet. Du hittar min text med rubriken ”Kristendomen på väg att bli en rent politisk affär” här.

Men även om medierna huvudsakligen fokuserar på valet till Kongressen (vilket för övrigt påminner om vår upptagenhet vid riksdagsnivån vid våra val hemma) så genomförs idag också en mängd andra val. Det är i och för sig inte så svårt att föreställa sig att det är på det sättet men jag har för egen del inte tänkt särskilt mycket på det tidigare och inte heller satt mig in i dessa olika val. Har möjligen bättrat mig lite inför denna valdag, och tänkte uppehålla mig lite vid dessa val i det som nu följer.

Under vår termin här i Kalifornien bor vi som sagt i staden Lafayette, ca 20 minuters bilväg från Berkeleyuniversitetet. Lafayette ligger i det som heter Contra Costa County och det är också detta county som hanterar valförrättningen på lokal nivå. Vad ett county är är inte helt lätt att överföra till det svenska sammanhanget, men jag tänker mig att ett county storleksmässigt finns någonstans mellan kommun och län, och att ett county i Sverige skulle motsvara en enhet med ett antal kommuner.

De röstberättigade i Contra Costa County har idag att ta ställning i fler olika val. Det handlar givetvis om att välja en senator (valet står mellan demokraten Alex Padilla och republikanen Mark P. Meuser) samt tre ledamöter till representanthuset. Men utöver dessa val till federal nivå genomförs flera val på delstatsnivå. Det handlar om val till den verkställande nivån, och då bland annat val av guvernör (republikanen Brian Dahle står mot demokraten Gavin Newsom), biträdande guvernör, (lieutenant governor), secretary of state (vilket jag uppfattar vara något av en politiskt tillsatt kanslichef som bl.a. har ansvar för genomförande av val etc.) samt delstatens finansminister (treasurer) och justitieminister (attorney general). Därtill har de röstberättigade i Contra Costa County möjligheten att rösta till fyra platser i den lagstiftande församlingen i delstaten.

På delstatsnivå finns det även möjlighet för dem som röstar att ta ställning till sju ”ballot questions” eller propositioner. I någon mån handlar det om frågor som vi i Sverige kanske skulle haft lokala folkomröstningar om, men framför allt handlar det om sakpolitiska frågor som vi i Sverige nog överlåtit till politikerna att ta ställning till å våra vägnar så att säga. Utöver diverse skyltar och plakat för olika lokala politiska kandidater är det dessa propositioner som man möter i olika reklamsammanhang, inte minst på TV. De sju propositioner som röstberättigade i Contra Costa County kan ta ställning till handlar om följande:

  • Proposition 1: Förslag om ett tillägg till delstatskonstitutionen rörande rätten till abort och preventivmedel.
  • Proposition 26-27: Förslag om nya regler för spel och dobbel (såväl fysiskt som digitalt spelande) och särskilt då rätten att bedriva kasinoverksamheten på mark som tillhör ursprungsbefolkningen (det som vi ibland talar om som reservat). I lagförslaget beskrivs (under rubriken ”Fiscal Impact”) också de ekonomiska konsekvenserna om propositionen går igenom. I detta fall påstås skatteintäkterna bli ansenliga, och dessa intäkter kan bekosta särskilda program för människor med spelmissbruk och även olika åtgärder för att kompensera medlemmar ur ursprungsbefolkningen för begångna oförrätter.
  • Proposition 28: Förslag om en satsning om ca 1 miljard dollar för att stärka konstnärlig och estetisk utbildning i offentliga skolor (från kindergarten upp till middle school).
  • Proposition 29: Förslag om förstärkning av dialys-vård, till en kostnad av uppskattningsvis ett antal tiotals miljoner dollar.
  • Proposition 30: Förslag om att införa en skatt för personer som tjänar mer än 2 miljoner dollar per år. Skatteintäkterna ska användas till olika åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och för att förhindra skogsbränder.
  • Proposition 31: Förslag om förbud mot försäljning av smaksatta tobaksvaror. De hälsovinster som kommer därav beskrivs inte alls lika ingående som de ekonomiska kostnaderna. De minskade intäkterna från tobaksskatt beräknas uppgå till 10−100 miljoner dollar per år.

Även till olika organ i själva countyt genomförs val. Det handlar huvudsakligen om uppdrag som anges som opolitiska, till exempel tretton olika val av domare till olika domstolar på delstatsnivå. Här finns det bara en kandidat till respektive uppdrag så utifrån sett ter sig dessa val som en formsak.

För de enskilda städerna, eller kommunerna, i countyt sker också en rad val. För Lafayettes del sker inget val denna gång men det är val till kommunstyrelsen i det näraliggande Orinda. Här ska tre kandidater väljas till ”city council”. Det finns sex kandidater till de tre tillgängliga posterna. Uppdraget betecknas även här som icke-politiskt, det vill säga kandidaterna anger inte om de är Demokrater eller Republikaner (eller fristående).

I countyt låter också fem kommuner de röstberättigade ta ställning i specifika frågor. Det handlar i några fall om skattehöjningar för att bibehålla eller förbättra kommunal service och i något fall rör det frågor av mer konstitutionell karaktär.

Men det är inte slut med det. I nästan alla av de i countyt ingående kommunerna sker val till skolstyrelsen. I Lafayette School District ska till exempel tre platser fyllas. Det är sex kandidater som kämpar om att få en plats i skolstyrelsen. Ur ett svenskt perspektiv kan detta tyckas som en liten sak men de lokala skolstyrelserna förefaller bli alltmer politiserade. På denna nivå diskuteras, som jag uppfattat det, vilken typ av kunskapsstoff som ska behandlas i undervisningen. Det kan handla om man överhuvudtaget ska ta upp den strukturella rasism som präglar det amerikanska samhället i undervisningen eller hur och om man ska behandla frågan om planetens uppkomst.

I de val som hanteras av Contra Costa County väljer tre kommuner också att låta medborgarna rösta i olika sakfrågor. I det till Lafayette näraliggande Walnut Creek röstar man till exempel om hur man ska finansiera en föreslagen upprustning av skolorna i kommunen.

Avslutningsvis finns det även några så kallade special district (distrikt som inte nödvändigtvis sammanfaller med kommungränserna), för vilka det också genomförs särskilda omröstningar. Så ska till exempel Moraga-Orinda Fire Protection District utse en förman genom val. Ett par specialdistrikt väljer också att låta medborgarna rösta om budgeten för det lokala polisväsendet och ett distrikt röstar om extraskatt för att upprusta publika rekreationsområden.

Det är alltså en faslig mängd val som en röstberättigad här har att ta ställning till. Det finns givetvis olika orsaker till att röstberättigade avstår från att rösta (inte minst de försök som görs av i huvudsak Republikaner för att inskränka möjligheten att rösta utanför själva valdagen etc.) men kanske kan alla dessa val – som ändå fordrar att man är förhållandevis insatt i olika sakfrågor och att man är beredd att ge röstningsförfarandet lite tid – spela in.

Nu hittade jag ingen så kallad ballot från just Contra Costa County, men ett exempel på en röstsedel från Hendry County i Florida kan illustrera hur komplicerat det hela kan te sig. Röstsedeln återfinns nedan.

Efter lite förberedelser inför morgondagens undervisning blir det dags att bege sig hemåt för valvaka. Det blir en spännande kväll och natt.

Hälsningar från ett regnigt Berkeley,

Alexander

november 8, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade