Teaching Sabbatical – UC Berkeley 2022

Erfarenheter från en utlandstermin

Denver

Eftersom det är ”Reading, Review, and Recitation (RRR) week” för studenterna i Berkeley och helt undervisningsfritt (utöver handledning och repetitionspass) har jag tagit tillfället i akt att besöka kollegor vid den religionsvetenskapliga institutionen vid University of Denver (DU).

DU är ett privat universitet som grundades 1864. Det har cirka 13 000 studenter och ca 2 500 anställda. Den religionsvetenskapliga institutionen är ganska liten men man lyckas ändå upprätthålla en fin bredd och kompetens i alla religionsvetenskapliga subdiscipliner. Inom forskarutbildningen samarbetar man också med den näraliggande Iliff School of Theology, vilket givetvis också bidrar till en teologisk bredd och ett djup i ämnen som till exempel bibelvetenskap och judiska studier.

Redan för flera år sedan blev den institutionen vid LU som jag arbetar vid – Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) – approcherad av kollegorna i Denver och av internationaliseringsansvariga vid LU om möjligheterna till olika typer av samarbete. En möjlig samarbetsyta är givetvis olika former av studentutbyten, bland annat inom ramen för DU:s satsning på så kallade global masters. I korthet innebär detta med global masters att DU vill sända studenter till olika partneruniversitet under deras fjärde och sista år som ”undergraduates”. Studenterna får efter utlandsåret sin examen från DU men de kan också välja att stanna kvar vid värdlärosätet och efter ett andra år där få en masterexamen vid värdlärosätet.

Redan innan pandemin bröt ut hade vi diskuterat fram ett upplägg för studenter i religionsvetenskap från DU som skulle kunna tänka sig att göra en global master med CTR som utländsk värdinstitution. Pandemin satte allt detta på paus och möjligen vill jag se mitt besök i Denver som ett sätt att återstarta vårt gemensamma arbete. I ärlighetens namn tror jag nog också att min egen institution står bättre rustad för ett samarbete med DU nu än vad vi gjorde innan pandemin. Vi har fler medarbetare – många med gedigen internationell erfarenhet – än på länge och vi har nog också hyfsade ekonomiska förutsättningar för att gå in i dylika samarbeten.

Utöver detta med DU:s satsning på så kallade global masters har vi de senaste dagarna också samtalat om så kallade COIL-kurser. COIL står, som många av er säkert redan känner till, för Collaborative Online International Learning. Min tanke, men här måste jag givetvis samråda med kollegorna på min heminstitution, är att vi tillsammans med den religionsvetenskapliga institutionen i Denver skulle kunna utveckla kursmoduler, och i några fall kanske till och med hela kurser, där kollegor i Denver och Lund arbetar tillsammans. I en tid när alla (såväl studenter som lärare) kanske inte kan eller vill resa utomlands (bland annat av miljöskäl), tror jag att sådana kursmoduler eller kurser kan vara ett sätt för att uppfylla våra mål om att bibringa våra studenter interkulturell kompetens. För lärare som vill samarbeta på det sättet tänker jag också att det kan vara berikande och skänka nya perspektiv.

Men idéerna och möjligheterna tar inte slut med global master-utbyte och COIL-kurser. Finns det kraft och vilja kan man också tänka sig samarbete även på forskarutbildningsnivån. Det sätt varpå man på många ställen här i USA erbjuder olika kurser för både graduate students och doktorander tänker jag att vi kan låta oss inspireras av. Etableringen av forskarskolor i Sverige har förvisso inneburit förbättringar av forskarutbildningen i många humanistiska och teologiska ämnen men för de miljöer där dimensioneringen av forskarutbildningen av finansiella skäl alltjämt är liten (och så är det för många ämnen vid min heminstitution) skulle kanske ett samarbete med till exempel DU om en graduate program course vara av intresse. Genom ett sådant samarbete inbillar jag mig att vi skulle kunna göra kursdelen i forskarutbildningen mer intressant och mindre beroende av läskurser.

Avslutningsvis tror jag också att DU skulle vara en perfekt samarbetspartner när det gäller personalmobilitet. Eftersom många kollegor i Lund redan besökt institutionen i Denver (bland annat i anslutning till den stora konferens som American Academy of Religion emellanåt anordnar i just Denver) och eftersom en handfull av kollegorna i Denver besökt Lund innan det att pandemin bröt ut så tror jag att förutsättningarna för sådana utbyten är goda. Ett sådant utbyte kan givetvis ske i det stora formatet – till exempel genom ett liknande stöd från STINT som det jag denna höst har haft för att vistas i Berkeley – men det kan också se genom kortare vistelser i Denver.

Möjligheterna är som sagt många, och jag är mycket glada för de goda samtalen som jag under två dagar haft med kollegorna i Denver. Väl tillbaka i Lund gäller det att kavla upp armarna för att kunna gå från ord till handling. Men innan dess återstår att avsluta arbetet i Berkeley.

Soliga hälsningar,

Alexander

P.S. En av kvällarna blev jag bjuden på Denver Zoo Lights. Bland giraffer och julbelysning ersattes plötsligt den amerikanska julmusiken med den svenska Luciasången. Det var ganska surrealistiskt att höra en skönsjungande svensk kör i detta sammanhang. Det var nästan så att jag fick hemlängtan.

december 7, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade